Różnorodne zajęcia

Zajęcia w naszej osadzie zapewniają całościową stymulację rozwoju dziecka i są wkomponowane w rytm dnia/miesiąca i roku w taki sposób, aby dostarczyć dzieciom wystarczającej ilości bodźców potrzebnych do harmonijnego rozwoju, przy jednoczesnej uważności, aby nadmiar wprowadzanej tematyki czy formy zajęć nie przytłoczył naszych mieszkańców.

Dzieci na co dzień mają kontakt z językiem angielskim, poprzez zabawę, rozmowy z nauczycielami i dzięki naturalnej akwizycji językowej przyswajają język w taki sam sposób jak język ojczysty.

W naszym planie na najbliższy rok:

  • zajęcia muzyczne (Gordonki, muzyczne poranki, koncerty prowadzone przez zaproszonych gości, wspólne muzykowanie)
  • zajęcia z udziałem zwierząt (alpaki, psy, małe zwierzęta gospodarskie)
  • zajęcia Mindfulness
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia wspierające rozwój senso -plastyczny
  • zajęciach w ramach Leśnej Akademii Montessori (LAMA)
  • tematycznych zajęciach w grupie (min.: wspólne gotowanie, budujące postawy ekologiczne, eksperymenty)
  • spotkaniach z ciekawymi gośćmi, których zapraszamy do nas
  • wycieczki