Bliżej natury i tradycji

W Dziecięcej Osadzie podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka, dlatego też nasze grupy liczą maksymalnie 11 osób.

Grupa różnowiekowa stanowi powrót do sprawdzonych i przez wieki stosowanych standardów wychowawczych. Ta forma stwarza możliwości wchodzenia w różnorodne relacje społeczne, nie tylko z dziećmi w tym samym wieku i na podobnym poziomie rozwoju, ale także ze starszymi, jak i młodszymi. Z grupą różnowiekową nie powinien pracować jeden nauczyciel, dlatego też w naszych grupach w czasie aktywności (9:00 – 15:30) dzieciom towarzyszą dwaj nauczyciele. Ze względu na duże różnice rozwojowe konieczna jest współpraca dwóch dorosłych osób i odpowiednie zaplanowanie wyposażenia sali z uwzględnieniem różnic rozwojowych wszystkich dzieci. Z dbałością podchodzimy do rotacji pomocy i zabawek w salach. Wierzymy w to, że grupy różnowiekowe stanowią̨ odzwierciedlenie realnego świata.