W zgodzie z gotowością dziecka i rodzica

Każde, nowo przybyłe dziecko, przed którym stoi często stresujący etap jakim jest adaptacja żłobkowa czy przedszkolna uczestniczy w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji. Plan adaptacji każdorazowo omawiany jest z rodzicem przy wsparciu psychologa i wychowawców grupy.

Czas trwania procesu adaptacji uzależniony jest od gotowości dziecka – trwa tak długo, jak jest to potrzebne. Naszym zadaniem w tym okresie jest dostarczenie dziecku pozytywnych doznań społeczno – emocjonalnych, które pozwolą mu zbudować poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu.

Proces adaptacji wymaga jednoczesnego pełnego zaangażowania od rodzica i wychowawców grupy, lecz przeprowadzony z uważnością pozwoli dziecku na dołączenie w bezpieczny sposób do nowej społeczności. W przypadku grupy przedszkolnej to dziecko decyduje w której z dwóch grup czuje się najbardziej komfortowo i tam dołącza. W naszym przedszkolu i żłobku rekrutacja jest całoroczna.